LSA KnighTV

News & Announcements on TV

 
     
 
lefttop
 

 

LSA KnighTV: Past Recordings

 

LSA KnighTV News Recordings for 2017-2018

May 17, 2018

Isaac & Cameron

May 21, 2018

Leila & Eric

May 22, 2018

JJ & Sarah

 
May 9, 2018

Richie & Leila

May 10, 2018

Johnson & Richie

May 14, 2018

Ali & Micah

May 15, 2018

Isaac & Carson

May 16, 2018

Josue & Mariaan

April 5, 2018

Stephen & Micah

April 16, 2018

Richie & Camila

April 18, 2018

Carson & Isaac

April 24, 2018

Cameron & Isaac

May 7, 2018

Leila & Jacob

March 14, 2018

Brian & Isaac

March 19, 2018

Erick & Mia

March 20, 2018

Jacob & AZ

March 21, 2018

Issac & Isaac

March 22, 2018

Becky & Alison

Feb. 20, 2018

Alison & Becky

Feb. 26, 2018

Davion & Indiana

Feb. 27, 2018

Ali & Macy

Feb. 28, 2018

AZ & Natalie

March 01, 2018

Julia & Roshann

Feb. 6, 2018

Cameron & Isaac

Feb. 7, 2018

Ria & Zhanelle

Feb. 8, 2018

Sarah & Indiana

Feb. 12, 2018

Kalise & Anneliese

Feb. 14, 2018

Isaac & Cameron

Jan. 11, 2018

Maddicen & Tuesday

Jan. 29, 2018

Isaac & Cameron

Jan. 30, 2018

Jessica & Abena

Jan. 31, 2018

Josue & Ivan

Feb. 5, 2018

Milikit & Bailey

Dec. 14, 2017

Connor & Isaac

Jan. 3, 2018

Josue & Jacob

Jan. 4, 2018

Carson & Richie

Jan. 9, 2018

Isaac & Caitlyn

Jan. 10, 2018

Chloe & Abena

Dec. 6, 2017

Carson & Iain

Dec. 7, 2017

Josue & Cameron

Dec. 11, 2017

Stephen & Ian

Dec. 12, 2017

Lia & Tina

Dec. 13, 2017

Ian & Stephen

Nov. 8, 2017

Bill & Camilla

Nov. 13, 2017

Kalise & Anneliese

Nov. 27, 2017

Kalise & Anneliese

Nov. 28, 2017

Cameron & Jacob

Nov. 30, 2017

Isaac & Connor

Oct. 25, 2017

Carson & Philip

Oct. 26, 2017

Ezra & Natalie

Oct. 31, 2017

Mariann & Sara

Nov. 2, 2017

Kalise & Anneliese

Nov. 7, 2017

Mike & Cameron

Sept. 25, 2017

Bill & Kevin

Oct. 2, 2017

Carson & Natalie

Oct. 17, 2017

Mariann & Katelyn

Oct. 18, 2017

Bailey & Milikit

Oct. 23, 2017

Bill & Camilla

Sept. 06, 2017

Sarah & Indiana

Sept. 07, 2017

Mike & Carson

Sept. 11, 2017

Kevin & Bill

Sept. 12, 2017

Camilla & Chloe

Sept. 13, 2017

Carson & Isaac

LSA KnighTV News Recordings for 2016-2017

May 25, 2017

Maddicen & Tuesday

 
May 10, 2017

Kameron & Cameron

May 15, 2017

Ali & Kayli

May 22, 2017

Coach Ben & Mrs. Pereda

May 23, 2017

Ian & Stephen

May 24, 2017

Emily & Marcus

April 26, 2017

Amelia & Jun

April 27, 2017

Wade & Ivan

May 3, 2017

Wade & Ivan

May 8, 2017

Maddicen & Tuesday

May 9, 2017

Joy & Ashley

April 12, 2017

Dianna & Mike

April 17, 2017

Kayli & Ivan

April 19, 2017

Dianna & Valerie

April 20, 2017

Reet & Joy

April 25, 2017

Isaac & Jacob

March 21, 2017

Becky & Isabella

March 22, 2017

Jun & Mike

March 23, 2017

Wade & Cameron

April 10, 2017

Valerie & Dianna

April 11, 2017

Laufilitonga & Ali

February 22, 2017

Mike & Cameron

March 2, 2017

Maddicen & Joy

March 15, 2017

Mike & Jun

March 16, 2017

Dianna & Kimberly

March 20, 2017

Cameron & Josue

January 31, 2017

Maddicen & Amelia

February 1, 2017

Emily & Jun

February 13, 2017

Isaac & Cameron

February 14, 2017

Ashley & Jacob

February 15, 2017

Emily & Jun

January 18, 2017

Mike & Emily

January 24, 2017

Amelia & Ali

January 25, 2017

Isaac & Indiana

January 26, 2017

Nate & Marcus

January 30, 2017

Kayli & Ivan

December 15, 2016

Dianna & Kimberly

January 4, 2017

Isabella & Ivan

January 5, 2017

Dianna & Valerie

January 9, 2017

Valerie & Dianna

January 10, 2017

Isabella & Indiana

December 7, 2016

Nate & Mike

December 8, 2016

Dianna & Valerie

December 12, 2016

Maddicen & Tuesday

December 13, 2016

Mike & Isaac

December 14, 2016

Nate & Emma

November 16, 2016

Bailey & Milikit

November 28, 2016

AZ & Natalie

November 29, 2016

Leila & Josh

November 29, 2016

Isaac & Marcus

December 1, 2016

Diana & Isabella

November 02, 2016

Stephen & Ian

November 03, 2016

Mike & Stephanie

November 07, 2016

Joy & Leila

November 08, 2016

Kimberly & Dianna

November 09, 2016

Kayli & Emma

October 25, 2016

AZ & Kayli

October 26, 2016

Isaac & Brian

October 27, 2016

Wade & Nate

October 31, 2016

Kayli & AZ

November 1, 2016

Ashley & Luis

September 13, 2016 September 15, 2016 October 15, 2016 October 19, 2016 October 24, 2016

Amelia & Ivan

         

LSA KnighTV News Recordings for 2015-2016

May 23, 2016

Isaac & Jing

May 25, 2016

Javin & Luis

May 2, 2016

Celine & Angel

May 3, 2016

Libby & Isaac

May 4, 2016

Maddicen & Mia

May 11, 2016

Luis & Javin

May 12, 2016

Isaac & Mia

April 11, 2016

Joy & Diana

April 13, 2016

AZ & Natalie

April 14, 2016

Luis & Javin

April 27, 2016

Graci & Ryder

April 28, 2016

Sandra & Hallee

March 30, 2016

Ryder & Indiana

March 31, 2016

Cameron & Alex

April 04, 2016

Mike & Celine

April 05, 2016

Isaac & Mia

April 06, 2016

Ashley & Joy

March 14, 2016

William & Jaciel

March 16, 2016

Jaciel & William

March 17, 2016

Chris & Cameron

March 28, 2016

Mike & Emily

March 29, 2016

Luis & Javin

March 3, 2016

Alan & Ashley

March 7, 2016

Ryder & Isaac

March 8, 2016

Graci & Sandra

March 9, 2016

Ryder & Josh

March 10, 2016

Charissa & Natallie

February 22, 2016

Mr. Prindle & Maddicen

February 24, 2016

Jaciel & Mia

February 29, 2016

Valerie & Joy

March 1, 2016

Jacob & Libby

March 2, 2016

Jacob

January 27, 2016

Ryder & Graci

January 28, 2016

AZ & Natalie

February 3, 2016

Alison & Indiana

February 17, 2016

Josh & Chris

February 18, 2016

Jing & Howard

January 12, 2016

William & Celine

January 20, 2016

William & Jacob

January 21, 2016

Jay & Sandra

January 25, 2016

Javier & William

January 26, 2016

Chris & Celine

January 4, 2016

Samantha & Ivonne

January 5, 2016

Valerie & Dianna

January 6, 2016

Charissa & Barbi

January 7, 2016

Isaac & Mia

January 11, 2016

AZ & Natalie

December 9, 2015

Maddicen & Alexis

December 10, 2015

Isaac & Chris

December 14, 2015

Jaciel & Williams

December 15, 2015

Isaac & Jacob

December 16, 2015

Libby & Jing

November 18, 2015

Isaac & Chris

November 30, 2015

Maddicen & Mia

December 1, 2015

Chris & Jaciel

December 2, 2015

William & Laufili

December 3, 2015

Jacob & Libby

November 4, 2015

Chris & Jaciel

November 9, 2015

Mia & Maddicen

November 10, 2015

Chris & Alexis

November 12, 2015

Angel & Josh

November 16, 2015

Maddicen & Mia

October 26, 2015

Shanelle & Ivonne

October 27, 2015

Macy & Maddicen

October 28, 2015

Isaac & Kenley

October 29, 2015

Jacob & Jaciel

November 3, 2015

Ali & Indiana

September 28, 2015

Alex & Luis

September 30, 2015

Luis & Chris

October 13, 2015

Maddicen & Mia

October 14, 2015

Charissa & Alex

October 15, 2015

Isaac & Ezra

September 14, 2015

Caleb & Alan

September 15, 2015

Isaac & AZ

September 16, 2015

Hallee & Charissa

September 17, 2015

Mr. Lancaster & Chris

September 23, 2015

Leo & Jing

August 26, 2015

Graci & Sandra

August 27, 2015

Mr Lancaster & Mr Prindle

August 31, 2015

Ezra & Way

September 2, 2015

Ivone & Samantha

September 10, 2015

Macy & Josh

 

LSA KnighTV News Recordings for 2014-2015

May 20, 2015

Alan & Luis

May 27, 2015

Ivan & Anthony

June 01, 2015

Anthony & Ivan

 
May 07, 2015

Sonia & Wanda

May 11, 2015

Hallee & Wanda

May 14, 2015

Samuel & Kenley

May 18, 2015

Isabella & Valerie

May 19, 2015

Kimberly & Danica

April 16, 2015

Chris & Marley

April 28, 2015

Ivan & Timothy

April 29, 2015

Ezra & Aaron

April 30, 2015

Cory & John

May 05, 2015

Ezra & Isaac

March 31, 2015

Collin & Harry

April 01, 2015

Peter & Ivana

April 02, 2015

Ann & Diego

April 07, 2015

Laufili & William

April 08, 2015

Lucien & Isaac

March 12, 2015

JJ & Mia

March 16, 2015

William & Laufili

March 17, 2015

Chris & Isaac

March 18, 2015

Pamela & Ivana

March 30, 2015

Marley & Chris

February 23, 2015

Isaac & Tiago

February 24, 2015

Erin & Ezra

February 25, 2015

Jack & Diego

March 09, 2015

Pamela & Ann

March 11, 2015

Ezra & Isaac

February 23, 2015

Isaac & Tiago

February 24, 2015

Erin & Ezra

February 25, 2015

Jack & Diego

March 09, 2015

Pamela & Ann

March 11, 2015

Ezra & Isaac

February 02, 2015

Isaac & Chris

February 03, 2015

Esra & Cameron

February 04, 2015

Alison & Isabella

February 18, 2015

Tyler & Justin

February 19, 2015

Lucien & Javin

January 13, 2015

Brandon & Alan

January 22, 2015

Ezra & Isaac

January 26, 2015

Ashley & Danny

January 27, 2015

Lucien & Barby

January 29, 2015

Esra & Brian

December 18, 2014

Brianna & Esther

January 06, 2015

Wanda & Lucien

January 07, 2015

Esther & Brianna

January 08, 2015

Kayli & Joy

January 12, 2015

Anthony & Ivan

December 04, 2014

Peter & Ryan

December 08, 2014

Isabella & Valerie

December 09, 2014

Lucien & Javin

December 10, 2014

Ezra & Michelle

December 16, 2014

Erin & Ali

November 11, 2014

Lucien & Katrina

November 12, 2014

Ivana & Ivan

November 13, 2014

Esther & Angelica

December 02, 2014

Jaciel & Luis

December 03, 2014

Mia & JJ

October 28, 2014

Caity & Brailen

October 29, 2014

Joy & Joy

October 30, 2014

Pamela & Ann

November 04, 2014

Erin & Natalie

November 05, 2014

Javin & Kenley

October 16, 2014

Ali & Alison

October 20, 2014

Becky & Lauren

October 21, 2014

Javin & Kenley

October 22, 2014

Ezra & Kameron

October 27, 2014

JJ & Mia

October 07, 2014

Ivanna & Daniel

October 08, 2014

Harry & Tiago

October 09, 2014

Ezra & Aaron

October 14, 2014

Joyce & Bailey

October 15, 2014

Tyler & Justin

September 29, 2014

Chris & Jon

September 30, 2014

Amy & Sara

October 01, 2014

Kayli & Valerie

October 02, 2014

Shekinah & Ariel

October 06, 2014

Ezra & Collin

September 18, 2014

Timothy & Ezra

September 22, 2014

Alex & Charissa

September 23, 2014

Esther & Nicole

September 24, 2014

Chris & Ezra

September 25, 2014

Esther & Brianna

September 04, 2014

Lourdes & Katrina

September 11, 2014

Ezra & Way

September 15, 2014

Ariel & Rhea

September 16, 2014

Jack & Joyce

September 17, 2014

Ivan & Anthony

August 25, 2014

Jack & Jasmin

August 26, 2014

Brianna & Esther & Kenley

August 27, 2014

Mr."V" & Joyce

August 28, 2014

Anthony & Ivan

September 03, 2014

Mr. Lancaster & Dr. Smith

2014-2015 Videos

LSA's Ice Bucket Challenge for ALS Clean Up LSA
Senior Trip 2014 - Lake Havasu Costa Rica Mission Trip - by Ivan Ji
LSA KnighTV - Christmas Edition 2014 LSA Promo Video 2015

LSA KnighTV News Recordings for 2013-2014

  May 28, 2014

Kayla & Kimberly

  June 02, 2014

Kaiyi & Christine

Nick & Diego

 
May 14, 2014

Wanda & Sonia

May 15, 2014

Ariel & Rhea

May 19, 2014

Joy & Kayli

May 20, 2014

Skyler & Irene

May 21, 2014

Lorelley & Brooke

May 01, 2014

Alex & Fili

May 07, 2014

Nicole & Megan

May 08, 2014

Valerie & Isabella

May 12, 2014

Joy & Bailey

May 13, 2014

Anthony & Ivan

April 17, 2014

Ashley & Graci

April 23, 2014

Nick & Zahid

April 24, 2014

Caleb & Justin

April 28, 2014

Julia & Sam

April 29, 2014

Nathan & Anthony

April 03, 2014

Caleb & Brandon

April 10, 2014

Emily, Christine & Kenley

April 14, 2014

Lucien & Jaciel

April 15, 2014

Sherry & Yvonne

April 16, 2014

Ivana & Kendrick

March 05, 2014

Ivan, Diego & Anthony

March 17, 2014

Lorelley & Brooke

March 31, 2014

Lorelley & Lyndsey

April 01, 2014

Ivan & Nathan

April 02, 2014

Bailey & Christine

February 13, 2014

Willow & Kiana

February 18, 2014

Dr. Smith & Mr. Stowers

February 19, 2014

Julia & Mr. Sam

February 20, 2014

Ivan & Charissa

March 03, 2014

Lyndsey & Anthony

February 4, 2014

Ivan & Anthony

February 5, 2014

Rhea & Shekinah

February 6, 2014

Timothy & Diego

February 10, 2014

Skyler & Bumsoo

February 12, 2014

Sam & Kevin

January 13, 2014

Skyler & Irene

January 14, 2014

Rhea & Diego

January 23, 2014

Ivan & Anthony

January 27, 2014

Lyndsey & Melanie

January 29, 2014

James & Caleb

December 19, 2013

Ivan, Anthony & Nathan

January 06, 2014

Ivan & Anthony

January 07, 2014

Ariel & Shekinah

January 08, 2014*

Lyndsey & Lorelley

January 09, 2014

Megan & Nicole

December 11, 2013

Pr. Austin & Pr. Gilbert

December 12, 2013

Melanie & Gabby

December 16, 2013

Alex & Timmy

December 17, 2013

Bumsoo & Skyler

December 18, 2013

Jawon & Mrs. Rodriguez

December 02, 2013

Anthony & Ivan

December 03, 2013

Ivan

December 05, 2013

Nathan & Shekinah

December 09, 2013

Isabella & Valerie

December 10, 2013

Esther & Jasmin

October 29,  2013

Sam & Kevin

October 30,  2013

Sal & Jeremy

November 4,  2013

Ivan & Anthony

November 13, 2013

Ariel & Autumn

November 14, 2013

Megan & Nicole

October 17,  2013

Andrew & Elle

October 21,  2013

Brooke & Suzy

October 22,  2013

Emma, Raquel & Peter

October 23,  2013

Caleb & Annette

October 28,  2013

Willow & Kiana

October 8,  2013

Joey & Jeremy

October 9,  2013

Kayla & Isabella

October 10,  2013

Kamran & Kenley

October 15,  2013

Amy & Kelly

October 16,  2013

Bumsoo, Zahid, & Skyler

September 30,  2013

Kenley & Anthony

October 1,  2013

Lorelley & Lyndsey

October 2,  2013

Andy & Charissa

October 3,  2013

Jessica & Brooke

October 7,  2013

Nick & Wanda

September 19,  2013

Stephanie & Jessica (SA)

September 23,  2013

Brooke & Melanie

September 24,  2013

Callum & Lorelley

September 25,  2013

Pr. Bev & Pr. Austin

September 26,  2013

Caleb & James

September 5, 2013

Mrs. Rodriguez & Stacy

September 12, 2013

Shauna & Rachel

September 16, 2013

Ashley & Lyndsey

September 17, 2013

Julia & Daniella

September 18, 2013

Mr. Lancaster & Dr. Smith

August 27, 2013

Welcome to LSA

August 28, 2013

Anthony & Ivan

August 29, 2013

Charissa & Barbi

September 3, 2013

Lorelley & Lyndsey

September 4, 2013

Anthony & Kenley

2013-2014 Videos
SALSA Banquet Video National Honor Society - UC System Requirements
Remembering Mr. Pearson National Honor Society - How to Study for Finals
2013 Costa Rica Mission Trip National Honor Society - Attendance
2014 Spring Tour - Switzerland & Italy National Honor Society - Academic Integrity

LSA KnighTV News Recordings for 2012-2013

August 20, 2012

August 22, 2012

August 27, 2012

August 29, 2012

September 5, 2012

September 17, 2012

September 19, 2012

September 24, 2012

October 1, 2012

October 3, 2012

October 08, 2012

October 10, 2012

October 15, 2012 October 17, 2012 October 22, 2012

October 23, 2012

October 24, 2012 October 25, 2012 October 26, 2012 October 29, 2012

October 31, 2012

November 07, 2012 November 28, 2012 December 03, 2012 December 05, 2012

December 10, 2012

January 16, 2013 January 23, 2013 January 28, 2013 January 30, 2013

February 06, 2013

February 13, 2013 February 27, 2013 March 20, 2013 April 8, 2013

April 10, 2013

April 15, 2013 April 17, 2013 April 29, 2013 May 08, 2013
 

May 15, 2013

  May 20, 2013  

 

Dress Code Contest 2013 Videos

Click on the links below to play the video

1st Place     2nd Place     3rd Place

Very First Broadcast - Dec. 15, 2010

 

 

 

 

 

 
righttop